Nacionalne oznake kvalitete

Smatrate li da Vaš eTwinning projekt zaslužuje dodatnu oznaku uspješnosti, možete se prijaviti za Nacionalnu oznaku kvalitete putem svog eTwinning Live profila, odnosno rubrike "Projekti" kako je prikazano u nastavku:

 

Imate li više projekata za koje smatrate da zaslužuju ovu oznaku, jednostavno ispunite prijavnicu za svaki od njih.

 

Koje su prednosti? Oznaka kvalitete je konkretno priznanje učiteljima i školama za visoku razinu rada na eTwinning aktivnostima. Za učenike, ovo je poticaj i nagrada za uloženi trud, a za škole je to javno priznanje njihove predanosti kvaliteti i otvorenosti prema suradnji na europskoj razini.

 

Nacionalna služba za podršku (NSS) ocjenjuje prijave za nacionalnu oznaku kvalitete. Rokovi za podnošenje prijave različiti su za svaku zemlju sudionicu. 

Za dodjelu oznake kvalitete (QL - Quality Label) bitni su sljedeći uvjeti:

 

  • Svi partneri imaju zajedničke ciljeve i dijele isti program provedbe
  • Projekt je završen ili je u zadnjoj fazi provedbe
  • Učitelj koji se prijavljuje za QL dao je značajan doprinos projektu
  • Određeni stupanj suradnje mora biti vidljiv
  • Rezultati projekta moraju biti vidljivi.

 

Ako su svi navedeni uvjeti zadovoljeni, NSS može krenuti s evaluacijom prema 6 kriterija:

 

1. Pedagoške inovacije i kreativnost = izvorni pedagoški aspekti, nov način učenja i podučavanja, poticanje kreativnosti kod učenika

2. Integracija projekta u kurikulum = Projekt je integriran u nastavni plan (aktivnosti, sadržaje, ciljeve)

3. Komunikacija i razmjena među partnerskim školama = procjena kvalitete komunikacije i razmjene iskustava i obrazovnih materijala među partnerskim školama (ocjenjuje se na temelju učestalosti, kontinuiteta, intenziteta i relevantnosti)

4. Suradnja partnerskih škola = planiranje, koordinacija i procjena na razini učitelja partnerskih škola  (ocjenjuje se na temelju učestalosti, kontinuiteta, intenziteta i relevantnosti), suradnja među učenicima partnerskih škola (također se ocjenjuje na temelju učestalosti, kontinuiteta, intenziteta i relevantnosti)

5. Kreativna uporaba IKT = korišteni alati primjereni su aktivnostima i ciljevima projekta. Kreativna uporaba ICT alata u metodologiji i izradi sadržaja, promatrano u odnosu na dob učenika i kontekst škole

6. Rezultati, učinak i dokumentiranje = projekt nije izolirani događaj, već sastavni dio školskih aktivnosti i obrazovnih ciljeva škole, uključujući i ostale inicijative koje škola provodi u suradnji s lokalnom zajednicom. Aspekti projekta mogu poslužiti kao model i primjer dobre prakse za ostale učitelje. Procedure su jasne i dobro dokumentirane, stoga ih je moguće ponoviti. Projektni rezultati imaju zamjetan učinak, te obrazovnu i pedagošku relevantnost.

 

Ovaj dokument pobliže objašnjava kriterije i način ocjenjivanja projekata za nacionalnu oznaku kvalitete. Minimalan broj bodova za dodjeljivanje nacionalne oznake kvalitete je 15.

 

Svaki je TwinSpace privatan prostor za upravljanje projektom i NSS bez Vaše dozvole nema uvida u sadržaj TwinSpacea. Ukoliko se prijavljujete za oznaku kvalitete, nužno je većinu sadržaja objaviti, odnosno omogućiti javno pregledavanje materijala.

 

Prijave projekata za nacionalnu oznaku kvalitete zaprimaju se od 1.9. do 31.7. Nakon prijave projekata slijedi evaluacija projekata.

 

Svi prijavitelji primit će obavijest o rezultatima evaluacije, neovisno o tome je li prijava odobrena ili odbijena. Dodatne upite pošaljite na: etwinning@mobilnost.hr.

 

Napomena: dobitnici ovog priznanja primit će certifikat na kojem je navedeno njihovo ime i prezime, naziv ustanove i naslov projekta. Podaci se automatski generiraju s Vašeg eTwinning profila, stoga uoči prijave za oznaku kvalitete, provjerite je li Vaš profil primjereno ispunjen. Ukoliko ste tijekom stvaranja profila svoje ime i prezime upisali malim slovima, takvi će podaci biti i na certifikatu. Podatke možete mijenjati klikom na gumb "Uredi profil" ili "Edit profile" koji se nalazi na naslovnoj stranici Vašeg eTwinning Live profila.

 

Upute za prijavu za nacionalnu oznaku možete pronaći ovdje.