eTwinning mobilnosti

Što su to eTwinning mobilnosti?

Registriranim korisnicima eTwinninga na raspolaganju su kratkoročni oblici usavršavanja koje još nazivamo eTwinning mobilnosti i traju do tri dana.

 

Oblici eTwinning mobilnosti

 • Kontaktni seminari - cilj je upoznati europske kolege, uspostaviti suradnju i utemeljiti nove eTwinning projekte.
 • Konferencije - sudionici raspravljaju o učinku i značaju eTwinninga u školama. Na godišnjoj konferenciji održava se i dodjela nagrada za najbolje europske projekte.
 • Radionice profesionalnog usavršavanja (PDW) - sudionici usavršavaju svoje vještine korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi i provođenju projekata.

 

Otvorene natječaje za eTwinning mobilnosti pogledajte ovdje.

 

Okvirni kalendar eTwinning mobilnosti za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

 

Organizator godišnje eTwinning konferencije je Središnja služba za podršku eTwinningu (Central Support Service - CSS), dok radionice i seminare organiziraju Nacionalne službe za podršku (National Support Service - NSS).

 

 

Sudjelovanje na ovakvim događanjima moguće je jedino na poziv NSS-a, koji ujedno i sufinancira troškove sudjelovanja. Troškove kotizacije, koja uključuje smještaj i obroke, NSS izravno uplaćuje organizatoru događanja. Korisnik samostalno organizira svoje putovanje, za što od NSS-a putem ugovora o sufinanciranju eTwinning mobilnosti dobiva financijsku potporu od maksimalno 500 EUR. Za mobilnosti u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji dodjeljuje se maksimalni iznos od 200 EUR za putne troškove.

 

Ugovor o sufinanciranju mobilnosti Agencija za mobilnost i programe EU sklapa s matičnom ustanovom sudionika.

 

Odluka o iznosima financijske potpore u okviru Poziva za dostavu prijava za eTwinning mobilnosti za aktivnost eTwinning u okviru programa Erasmus+ za 2019. godinu nalazi se ovdje.

 

U slučaju prestanka zaposlenja korisnika mobilnosti u ustanovi čija je prijava odobrena za dodjelu financijske potpore do datuma polaska na mobilnost, korisnik neće moći sudjelovati u mobilnosti. U tom slučaju, obvezan je čim prije obavijestiti Agenciju službenim dopisom s pečatom i potpisom zakonskog predstavnika odabrane ustanove.

 

Način prijave

Svi prijavitelji moraju biti članovi portala www.etwinning.net. 

  

Nakon objave Poziva za dostavu prijava za eTwinning mobilnosti, prijava se sastoji od ispunjenog prijavnog obrasca dostupnog na ovoj poveznici. U prijavnom obrascu prijavitelj iskazuje osobnu motivaciju za sudjelovanjem u aktivnosti i pritom motivaciju povezuje s temom usavršavanja.

 

Prijavu nije potrebno slati poštom u papirnatom obliku, već se podnosi klikom na gumb Submit nakon što je u cijelosti ispunjena.

 

Napomena: prednost uvijek ostvaruju prijavitelji koji prethodno nisu sudjelovali u eTwinning  radionicama ili seminarima u inozemstvu.

 

Važno: na sva usavršavanja obvezno je ponijeti vlastiti laptop, netbook, tablet ili drugi uređaj s kojim sudionik može pristupiti svom eTwinning profilu

 

Postupak odabira sudionika

Svi sudionici trebaju biti registrirani korisnici portala eTwinning.

 

Sve prijave koje zadovoljavaju kriterije formalne prihvatljivosti ocjenjuju se na temelju kvalitete.

 

Kako bi prijava bila formalno prihvatljiva, treba biti poslana na ispravnom obrascu i unutar roka za prijavu. Prijava treba biti u cijelosti popunjena. Nisu moguće individualne prijave, već samo prijave putem ustanove u kojoj je prijavitelj zaposlen.

 

U slučaju objave natječaja za više od jedne radionice ili seminara na jednom roku, prijavitelji se trebaju odlučiti za jedno od događanja za koje će podnijeti prijavu.

 

Prednost uvijek ostvaruju prijavitelji koji prethodno nisu sudjelovali u eTwinning mobilnostima u inozemstvu. Ocjena kvalitete prijavitelja koji su prethodno sudjelovali u eTwinning mobilnostima u inozemstvu provodit će se u slučaju da za sudjelovanje nema dovoljno prijavitelja bez iskustva u eTwinning mobilnostima u inozemstvu ili ako isti ne ostvare minimalan broj bodova (60/100) potreban za odabir za sudjelovanje tijekom analize kvalitete. Financijsku potporu za eTwinning mobilnosti u inozemstvu moguće je dobiti samo jednom u školskoj godini. Iznimku od ovih pravila predstavljaju nagradna usavršavanja za dobitnike eTwinning nacionalnih nagrada COMET, za koje se ne raspisuje javni poziv.

 

Kvaliteta prijave - Što se ocjenjuje?
 • Motivacija prijavitelja
 • Projektna ideja
 • Plan diseminacije

 

Elementi ocjenjivanja mogu se razlikovati ovisno o kriterijima sudjelovanja na specifičnoj eTwinning mobilnosti. Kako bi Vaša prijava bila što kvalitetnija, molimo obratite pažnju na evaluacijski obrazac koji će se koristiti za ocjenjivanje prijava, a koji je dostupan ovdje.

 

Preporuča se prijavni obrazac ispuniti detaljnim, jasnim i konkretnim odgovorima. Za financiranje se odabiru prijave s najvećim brojem bodova do granice raspoloživih financijskih sredstava ili do popunjavanja raspoloživih mjesta. Ostale prijave se odbijaju ili stavljaju na rezervnu listu.

Obveze odabranih sudionika:

Aktivno sudjelovati u aktivnostima seminara/radionice i, u suradnji s ostalim sudionicima, razraditi projektnu ideju koju će provesti na portalu eTwinning.

 

U roku od 30 dana nakon završetka aktivnosti Agenciji podnijeti završno izvješće u kojem će prikazati troškove puta u stvarnome iznosu uz predočenje računa, kao i svoje sudjelovanje na aktivnosti za koju je primio potporu. Upute za izradu završnog izvješća pogledajte na dnu ove stranice.

 

Diseminirati stečena znanja i informacije putem novinskih članaka, objava u relevantnim digitalnim časopisima, besplatnih radionica, webinara ili prezentacija.

Financiranje

Provodi se po načelu sufinanciranja, što znači da Agencija ne mora nužno pokriti cjelokupan trošak sudjelovanja na seminarima i radionicama.

 

Financiranje eTwinning mobilnosti se značajno razlikuje od financiranja aktivnosti programa Erasmus+.

 

Kotizacija uključuje smještaj, obroke, radne materijale, a ponekad i transfere. Agencija kotizaciju izravno uplaćuje organizatoru događanja.

 

Za putne troškove Agencija isplaćuje financijsku potporu matičnoj ustanovi sudionika po principu refundacije troškova, tj. nakon završetka aktivnosti. Uplata se vrši u roku od 60 dana nakon odobravanja završnog izvješća na temelju analize iskazanih troškova. Maksimalno se može dodijeliti 500 EUR. Putovanje se opravdava računima.

 

Putni troškovi definiraju se kao troškovi putovanja iz mjesta boravka ili prebivališta do odredišta u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove izdavanja vize.

 

Za putovanje je moguće koristiti javni prijevoz (npr. autobus, vlak, avion, brodski prijevoz, 2. razred odnosno ekonomsku klasu) te iznimno osobni automobil uz izjavu zakonskog predstavnika ustanove o opravdanosti korištenja osobnog automobila ukoliko predstavlja uštedu vremena ili novčanih sredstava.

 

Korištenje taksi prijevoza je prihvatljivo samo u iznimnim slučajevima. Prihvatljivost tog troška obvezno unaprijed provjeriti s djelatnicima Agencije.

 

Kod korištenja osobnog automobila refundiraju se putni troškovi u iznosu od 0,25 EUR po kilometru, te troškovi cestarine ili tunelarine.

 

Troškovi koji nisu izravno povezani s putovanjem, npr. naknade za parkiranje, čuvanje prtljage i sl. nisu prihvatljivi.

 

Dnevnice se u pravilu ne isplaćuju. Iznimno je moguće odobriti jednu dnevnicu kada je sudioniku potreban jedan dodatan dan za putovanje. O odobrenju dodatnog dana i pripadajuće dnevnice odlučuje Agencija. Dodatan dan je opravdan samo ako se aktivnost odvija na udaljenim i teško dostupnim lokacijama.

 

Agencija ne snosi troškove zamjene u matičnoj ustanovi sudionika.

Upute za izradu završnog izvješća

Nakon povratka s eTwinning mobilnosti, Vaša je obveza ispuniti i poslati završno izvješće Agenciji u roku 30 dana od završetka mobilnosti. 

 

U nastavku slijede upute za izradu završnog izvješća:

 

 • Potrebno je sačuvati sve račune za putovanje jer oni služe kao dokaz troškova i dokaz da je aktivnost izvršena. S obzirom na to da kotizaciju i životne troškove Agencija uplaćuje izravno organizatoru, to se naročito odnosi na račune za karte, avionske karte, karte za autobus i vlak, te ukrcajne propusnice (boarding passes). Račune prilažete u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 • Zatražite potvrdu o sudjelovanju na stručnom usavršavanju od organizatora i priložite je uz svoje završno izvješće jer ona služi kao dokaz da ste izvršili aktivnost.
 • Svi iznosi u završnom izvješću iskazuju se valutama u kojima je pojedini trošak nastao, bez preračunavanja u Eure. Djelatnici Agencije će prilikom analize završnog izvješća preračunati iskazane troškove u kune koristeći dnevni tečaj Europske središnje banke na datum potpisa ravnatelja AMPEU u Ugovoru o sufinanciranju eTwinning mobilnosti.
 • Završno izvješće sastoji se od narativnog i financijskog dijela (zahtjev za refundaciju troškova). Završno izvješće podnosi se na zadanom obrascu Agencije koji možete preuzeti ovdje.
 • Ispisani primjerak završnog izvješća trebaju potpisati i datirati sudionik, te pravni predstavnik Korisnika (ustanove). Završno izvješće se popunjava na računalu i šalje se elektroničkom poštom na maja.smolc@mobilnost.hr. Slanje zemaljskom poštom nije potrebno.

 

Agencija će u roku od 60 kalendarskih dana od primitka izvješća odobriti ili odbiti završno izvješće uključujući prateću dokumentaciju, Korisnika pisano izvijestiti o utvrđenom iznosu potpore, te je isplatiti na račun matične ustanove. To se razdoblje može produžiti, u slučaju da Agencija od Korisnika zatraži dodatnu prateću dokumentaciju ili informacije, za vrijeme koje je potrebno za dostavu i analizu istog. Slanje potpuno novog izvješća neće biti priznato od strane Agencije. U slučaju da je korisnik u nadopuni završnog izvješća iskazao veći iznos troškova od onog u prvotnom izvješću, Agencija može priznati samo prvotni iskazani iznos uz uvjet da je dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Prilikom diseminacije rezultata sa eTwinning mobilnosti, potrebno je jasno naglasiti da su aktivnosti bile financirane u okviru programa Erasmus+, eTwinning od strane Europske unije preko Agencije za mobilnost i programe EU Također je potrebno koristiti logotipove prilikom prezentacija koji su objavljeni ovdje.